Vestigium

"[...] att följa dessa spår"

FÖRORD

Vestigium är latin och syftar på något som med tiden förlorat sin betydelse. Ett exempel är valar som har små ben i sina muskler som inte har någon funktion, men dessa spår minner om att de en gång varit utrustade med höfter och bakben. Likaså kan de minnen och spår i historien som våra förfäder lämnat under sin vandring på de stigar de valt, eller tvingats välja, genom tidens gång förpassas till evig glömska. Om inte någon väljer att följa dessa spår...


av Björn Järhult © 2001-2017