[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND BRITT ELIASSON F. OLSSON


Antavla för ana № 16

i
Bonde i Blomstermåla
f. 11/11 1775 Ålem (Småland)
d. 20/4 1824 Ålem (Småland)

Barn med
i
Bonde i Blomstermåla
f. 1745 Ålem (Småland)
d. 18/2 1820 Ålem (Småland)
i
f. 1746 Ålem (Småland)
d. 1812 Ålem (Småland)

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.