[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND BERTIL OLSSON

ANSEDEL № 5

Antavla


Karolina Eriksson, född Jansson

*26/8 1865 +3/6 1945

Födelseort: Huddunge socken, Stymme, Upplands landskap
Yrke: Husmor
Far: Eric Jansson
Mor: Catharina Jönsdotter
Syskon: Johanna *19/9 1858, Matilda *16/12 1861, Erik Johan *28/6 1863, Augusta 6/11 1868, Per August *1/10 1872
Gift med: Olof Ersson
Barn: Hilda Karolina *20/12 1886, Olof Konrad *23/6 1888, Hanna Ottilia *21/10 1890, Hilda Maria *20/11 1892, Helfrid Katarina *18/7 1895, Johan Elis *9/4 1901, Gustav Olof Mattias *24/2 1903

Levnadsbeskrivning

När Karolina föddes var fadern bonde i Stymme, i Domarbo Rote. Kring 1872 inträffade något som gjorde att familjen tvingades lämna gården. De bodde ett år i Hertigbo.

Vid slutet av år 1873 uppges fadern och modern vara skattefria och hela familjen finns uppräknade bland "på socknen skrifna personer" vilket tyder på att de under vissa perioder inte hade en stadig hemvist utan flyttade runt. Fadern var arbetare, en tid på mitten av 1870-talet på Rödje såg. I anteckning i husförhörslängden från år 1876 står bakom Karolinas namn "icke skola". Om detta avgås endast detta år eller hela hennes uppväxt är okänt. Klart är att Karolina måste ha växt upp under mycket fattiga förhållanden.

Familjen bodde inhysta hos bonden Karl Johan Johansson och Inga Andersdotter i Sör Åmyra mellan 1876 och 1881. Karolina blev sedan piga hos bonden och hemmansägaren Olof Ersson. Olof blev änkeman 1883 och hon gifte sig med honom år 1884, hon var då blott 18 år gammal medan Olof var inne på sitt 34:e år.

Karolina och Olof flyttade år 1903 till Blomsterängen i Enåker socken. Där blev de sedan kvar livet ut. Både Karolina och Olof var varmt religiösa och tillhörde missionsförbundet. Olof hade det religiösa intresset från sitt föräldrahem, men om Karolina också hade det eller om hon påverkades av Olof är okänt. Min farfar minns att han en gång var ute längts landsvägen med Karolina när prästen kom körandes förbi, hon ställde sig då och neg djupt flera gånger med blicken ned i backen.

Det har berättats att Karolina var ganska pratglad och hon ofta tog till orda medan hennes make var något mer tystlåten. Hon var mån om sina gäster och uppskattade besök, på vedspisen i köket fanns det alltid en kokkaffepanna som väntade om någon skulle komma förbi.

Från 1925 till slutet av 1930-talet bodde hos Karolina och Olofs sondottern Margit. Hennes mor dog samma år som hon föddes och för att sonen Konrad skulle klara situationen ställde de upp och hjälpte honom genom att ta hand om den unga flickan. Konrad skaffade snart en ny hustru, men Margit blev kvar hos sina farföräldrar.

Salaposten måndag 4/6 1945

Härmed tillkännagives att vår kära Mor Karolina Eriksson avled idag i sitt 80:de levnadår. Sörjd och saknad av oss, barnbarn, barnbarnsbarn, systrar och svågrar. Rosendal, Råsboda den 3 juni 1945.
Barnen.

Hemma, hemma - vilka vänner. Jag hos Jesus där skall få! Var och en den andre känner. Intet mer oss kiljer då. Ingen där jag mera sårar, ingen annan sårar mig, Ty i Edens okända vårar råder frid evvignerlig. (SMF:S sångbok 454:3)

Salaposten måndag 4/6 1945

Dödsfall: I sin dotters hem i Rosendal avled igår kväll fru Karolina Eriksson, änka efter framlidne lantbru. Olof Eriksson, Blomsterängen. Fru E. som vid sin bortgång var nära 80 år gammal, var född i Huddunge, men har nu bott i Enåker i många år. Varmt religös har hon i en lång följd av år tillhört Sv. missionsförbundet och Enåkers missionsförsamling. Närmast sörjande äro barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Källa: Huddunge AI:12 1861-70 sid. 104,Huddunge AI:13 1871-75 sid. 100, Huddunge AI:13 1871-75 sid. 68, Huddunge AI:13 1871-75 sid. 257, Huddunge AI:14 1881-85 sid. 165 och 278 (GID 2342.26.8200), Huddunge AI:15 1881-85 sid. 74, Huddunge AI 16:1886-90 sid. 114, Huddunge AI:17 1891-95 sid. 132, Enåker församlingsbok Alla:1 sid. 17.

Innehållet uppdaterades: 2004-02-10