[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND BERTIL OLSSON

ANSEDEL № 20

Antavla


Jan [Johannes] Jansson

*3/6 1790 +?/? 1878

Födelseort: Huddunge socken, Lagbo, Upplands landskap
Yrke: Bonde
Far: Jan Jansson
Mor: Elisabeth Olofsdotter
Syskon: Lisa f. 30/6 1782, Olof f. 23/10 1793
Gift med: Elsa Ersdotter
Barn: Eric f. 21/4 1827, Lisa f. 6/12 1829, Jan f. 10/9 1832, Olof f. 11/11 1835, Gustaf f. 25/1 1838, Pehr f. 11/1 1843, Catharina f. 8/5 1845

Levnadsbeskrivning

Jan var äldste son till bonden Jan Jansson i Lagbo. Faddrar vid Jans dop var: Comministern Herr Jacob Leusstedt och hans fru Sara Catharina Hollsten, Bonden Hans Olofson i Hallsjö och hans syster Elisabet Olofsdotter dersammastädes.Tog över faderns gård efter dennes död 1827 (fadern var bonden Jan Jansson, f. 12/6 1757 i Nora socken och modern var Elisabet Olofsdotter, f. ?/3-1756; AI:3 s. 47, AI:4 s. 53).

Av skifteshandlingar från 1858 framgår följande beträffande byggnaderna på Jan Janssons gård:

"Manbyggnad under tak af näver och bräder innehållande på nedra botten 2:ne stugor och en kammare med eldstäder samt ofvanpå en kammare utan eldstad, byggnaden 30 alnar lång 10 alnar bred och 15 hvarf hög i hjelpligt skick. Källarestuga med eldstad jemte Brygghus med inmurad pannmur samt 2:ne kammare ofvanpå utaf hvilka den ena är försedd med eldstad, hela byggnaden under spåntak 17 alnar lån 9 alnar bred och 12 hvarf hög i godt stånd. Källare under sistnämnda byggnad med gråstensmurar och tegelhvalf i godt stånd. Stall med 4:ra spiltor Lider och Bod under Brädtak byggnaden 26 1/2 alnar lång 10 alnar bred och 16 hvarf hög i godt stånd. 2:ne Lider under brädtak 16 alnar långa 10 alnar breda och 15 hvarf höga i godt stånd. Loge med 2 golf under halmtak 11 1/2 alnar lång 12 alnar bred och 16 hvarf hög i klent skcik. Fårdhus och Svunhus under halmtak 11 1/2 alnar långt 9 alnar bredt och 15 hvarf högt i klent skick. Fähus med 10 bås och Foderhus under halmtak 23 3/4 alnar långt 10 1/2 alnar bredt och 11 hvarf högt i godt stånd. Lider och Agnbod förfallna".


Källa: Huddunge AI 2 1794-1800 sid. 48, Huddunge AI 3 1801-09 sid. 47, Huddunge AI 4 1810-17 sid. 53, Huddunge AI 7 1831-40 sid. 49, Huddunge AI 9 1845-50 sid. 49, Huddunge AI 12 1861-70 sid. 17, Huddunge AI 13 1871-75 sid. 17, Skifteshandlingar från 1858.

Innehållet uppdaterades: 2010-11-06