[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND BERTIL OLSSON

ANSEDEL № 7

Antavla


Johanna Nilsdotter

*30/12 1858 +30/3 1950

Födelseort: Enåker socken, Lund, Upplands landskap
Yrke: Husmor
Far: Nils Andersson
Mor: Cajsa Larsdotter
Syskon: Anders (halvbror) *7/8 1841, Anna Stina (halvsyster) *5/5 1843, Jan Olof (halvbror) *27/6 1846, Lars *10/5 1857, Gustaf *13/5 1860, Petter *13/5 1860, Catharina *1/10 1861, Eric *7/1 1865, Gustaf *2/1 1868
Gift med: Anders Gustaf Andersson 20/8 1882
Barn: Hulda Maria *26/10 1882, Anna Augusta *28/12 1883, Johan Nickolaus *19/2 1886, Anders Gustav *6/12 1887, Hanna Elisabeth *4/6 1889, Sven Ture *27/4 1891, Julia Eugenia *15/12 1892, Agnes Ottilia *17/12 1894, Erik Oskar *25/11 1895, Ernst Knut *3/9 1897, Elsa *1889, Ingrid Katarina *13/3 1901

Levnadsbeskrivning

Johanna var dotter till torparen Nils Andersson och Cajsa Larsdotter. Enligt uppgift skall hon ha arbetat som vallpiga redan från att hon var 10 år. Hon bodde dock fortfarande kvar i föräldrahemmet, vilket hon lämnade år 1874, vid 16 års ålder och flyttade då till Huddunge socken. Dessförinnan, den 26 april 1873 konfirmeras hon i Enåker kyrka.

Efter en tid i grannsocknarna Huddunge och Västerlövsta kom hon tillbaka till Enåker socken år 1880. Hon tjänade som piga till bonden Anders Erikssons gård i Ingbo där också hennes blivande man, Anders Andersson tjänstgjorde som dräng. Året därefter, 1881, flyttade Johanna till Uddnäs i Enåkersbyn där hon tjänade som piga åt Jacques Henrik Rudolf Guilletmol (f. i Berlin 1824). Hon blev kvar där i ett år. Under detta år förolyckas Johannas tio år yngre bror, Gustaf, som av "olyckshändelse krossades af machinen i Mossboda ångsåg".

Johanna och Anders ingick äktenskap den 20 augusti år 1882. De bodde inneboende hos Anders mor och far på torpet Luften. Trots att det enligt husförhörslängden inte finns något som tyder på att de flyttat från Luften förrän 1884 så uppges deras förstfödde, dottern Hulda Maria f. 26/10 1882, vara född i Huddunge. I Enåkers födelsebok står "Barnet föddes i Huddunge, hvarifrån födsel och dopattest af den 5/11 1882". Föräldrarna uppges vara boendes i Luften. Även deras andra barn, dottern Anna Augusta f. 28/12 1883, uppges vara född i Huddunge trots att föräldrarna är skrivna i Enåker. I födelseboken står: "Barnet föddes i Rödje ångsåg i Huddunge socken o. döptes af ? L. Gill ? enl. attest af 13/1 1884.

Från Anders föräldrahem Luften flyttade de 1884 och bosatte sig med den växande familjen i Johannas föräldrahem i Persbo på Mossboda ägor. Johannas far, torparen Nils Andersson, dog den 15 februari 1885 och därefter tog Anders och Johanna över torpet. Johannas mor, Kajsa Larsdotter, bodde dock kvar.

År 1907 flyttade Johanna och Anders till Grinda där de byggt sig ett hus. Från huset i Grinda var det nära till både missionsykrkan och sockenkyrkan vilket gjorde att Johanna, som var kyrkligt intresserad, kunde vara en frekvent besökar. År 1936 dog hennes man och hon blev änka; som änkefru bodde Johanna själv i huset i Grinda fram till sin död år 1950. Johanna levde ett långt liv, vid sin död var hon 91 år gammal och socknens äldsta kvinna.

Tidningsurklipp

Urklipp

Det är inte alla människor som lång levnad och hårt arbete biter på. Änkefru Johanna Andersson, Grinda, Enåker, är ett eklatan'nt bevis därpå. Hon fyller torsdagen den 30 december 90 år och är Enåker sockens äldsta innevånare. Under hela sitt liv har hon varit i full verksamhet med hårt arbete och mycket folk omkring sig, men icke förty har hon sina kropps och själsförmögenheter i så gott behåll att man kan ta henne för en 70 åring. När hon berättar om sina långa levnad glömmer man att det är en åldring som berättar.

Fru Andersson är en genuin Enåkersbo, född i byn Lund, men familjen flyttade sedan till Persbo, där fadern övertog ett torpställe. Hon måste tidigt börja arbeta för sitt livsuppehälle. Någon skolgång hade hon aldrig tillfälle att deltaga i och redan vid 10 årsålder måste hon taga plats som vallpiga. Sedan hade hon plats på olika bondgårdar i hemsocknen och någon kortare tid även i grannsocknarna. Lönen då var ganska blygsam och bestod mest i kläder och skor. Arbetstiden var även lång och därtill ansåg en del husbondefolk vid den tiden att de kunde behandla sitt tjänstefolk litet hur som helst. Vid 23 års ålder gifte hon sig, de unga makarna bosatte sig då i Huddunge. Efter två år flyttade de tillbaka och fru A. blev sedan födelsesocknen trogen.

Vid återkomsten till Enåker övertog makarna det torpstället i Persbo som jub. föräldrar tidigare innehaft. Men här blev det inga sötebrödsdagar, utan arbete och åter arbete. Hennes make skulle göra dagsverken vid herrgården för torpet o. sedan fick en stor del av tiden användas för nyodling vid torpet.

Om man sedan betänker att dagpenningen var liten, så kunde det inte bli så många kronor för det som hanns med utom skötseln av torpet. Därtill hade makarna Andersson otur flera gånger med djuren i ladugården. Att under sådana förhållanden försörja tolv barn, det låter ju nästen sagolikt för nutiden. Och någon hjälp av det allmänna gavs heller inte. Två av barnen dog redan i skolåldern. Men tiden går, de övriga tio barnen växer upp och lämnar efterhand hemmet för att själva klara sig.

Makarna börjar smida byggnadsplaner vilka också förverkligas, och år 1907 flyttar de in i sitt nya hem i Grinda där fru Andersson ännu bor. Sedan 1936 har hon varit änka, men behöver ändå inte känna sig ensam, en del av barnen bor intill och ser regelbundet om henne.

När 90 åringen sitter och berättar om de mödosamma åren, kan man se att det fuktas något i ögonvrån. Men så tillägger hon med en glimt i ögat: det har växlat av med och motgång, och så förstår vi att livet även gett åtskilligt av glädje och lycka. Hon tillhör inte de åldringar som klankar på den nya tiden, ty det är i många avseenden bättre än förr, hon nämner särskilt pensionen. Fru Andersson kan ju på ålderdomen glädja sig åt relativt god hälsa, och trivs bra med tillvaron. Och man får nog söka sig vida omkring för att att finna en så pigg och kry åldring om "Grinda mor"

När söndagen kommer ser man henne i regel besöka någon gudstjänstlokal, hon tillhör sedan några år missionsförsamlingen,

Och nu stundar det till högtid i Grinda. Den krya åldringen kommer att fira den i kretsen av barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Ålderdom har också sina lyckodagar.

Urklipp

Enåker

På sin 90 årsdag blev änkefru Johanna Andersson, Grinda, föremål för många hjärtliga hyllningar. Tidigt på morgonen uppvaktades hon med sång och musik, varvid barn och barnbarn överlämnade en penninggåva jämte blommor. Släktingar, grannar och vänner uppvaktade med adresser, gåvor i kontanter och blommor. Vidare uppvaktade kantor Ilar med sång av ungdom ur kyrkokören samt överlämnande blommor. Fru Elsa Olsson, Kroksbo, överlämnade tidningen Husmoderns tårta samt blommor. Från missionsförsamlingens syförening talade pastor S. Pettersson, Sala, samt överlämnade blommor jämte textade adresser. På em. gavs middag, varvid tal hölls av kommin. G. Lovén, som uttryckte sin beundran över 90 åringen som trots sin ålder är vid sådan god vigör, samt erirade om att hon var den äldsta i socknen. Ett 40 tal telegrafiska lyckönskningar anlände under dagen.

Urklipp

"Grinda Mor" död

Den i vida kretsar under namnet "Grinda Mor" välkända, äldsta kvinnliga innevånaren i Enåker, har efter en tids sjukdom avlidit i sitt hem. Änkefru Johanna Andersson, var född den 30 december 1858, alltså 91 år vid sin död. Hon var änka efter framlidna läg.äg. A. Andersson, sedan 1936 och var född i Persbo, Enåker. Med henne har en verklig kärnkvinna gått ur tiden. Hon var synnerligen omtyckt och hennes goda humör tycktes aldrig svika. Hon blev gift ung o. fick 12 barn, varav 10 är i livet. Hennes förmåga att med små medel klara sig och den stora barnskaran var enastående. Motgångar och besvärligheter tycktes hon väl förstå vara till för att övervinnas. Hon var medlem av Enåkers missionsförsamling, och även sockenkyrkan besökte hon ofta. Under många år har hon vårdats av sonhustrun Karin, som inte tröttnat på att bistå den gamla. Som närmast sörjande står barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

I.W. (Ivan Westlund)


Källa: Enåker (Födde) 1804-61 C 3, Enåker hfl. AI:13 1856-1860 sid. 74, Enåker hfl. AI:13 1856-1860 sid. 86, Enåker hfl. AI:14 1861-1865 sid. 36, Enåker hfl. AI:15 1866-1870 sid. 37, Enåker hfl. AI:16 1871-1876 sid. 78, Enåker husförhörslängd 1876-80 A I 17 sid. 96, Enåker husförhörslängd 1881-90 A I 18 sid. 54, sid. 148, sid. 101.
Sala Allehanda
Margit (Anders barnbarn).

Innehållet uppdaterades: 2002-04-23