[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND BERTIL OLSSON

ANSEDEL № 14

Antavla


Nils Andersson

f. 8/6 1814 d. 15/2 1885

Födelseort: Enåker socken, Enåkersby, Upplands landskap
Yrke: Landbonde, statardräng, sågverksarbetare, torpare
Far: Anders Andersson
Mor: Stina Nilsdotter
Syskon: Anders *3/10 1810, Stina *17/1 1817, Olof *28/9 1820, Anna *6/12 1822
Gift med: Anna Persdotter, Cajsa Larsdotter
Barn: Anders f. 7/8 1841, Anna Stina f. 5/5 1843, Jan Olof f. 27/6 1846, Lars f. 10/5 1857, Johanna f. 30/2 1858, Gustaf f. 13/5 1860, Peter f. 13/5 1860, Katarina f. 1/10 1861, Eric f. 7/1 1865, Gustaf f. 2/1 1868

Levnadsbeskrivning

Nils var son till landbonden Anders Andersson och dess hustru Stina Nilsdotter. Under uppväxtåren bodde han i Enåkersby där fadern var arrendator av en bit av kapten Ehrenlunds mark. På torpet bodde också Nils gamla mormor, Stina Olsdotter. Han flyttade från föräldrahemmet redan år 1829, då bara 15 år gammal. Han kom dock tillbaka någon gång kring år 1835. Han var då gift med Anna Persdotter från Kila, de gifte sig runt år 1832. Han tog så småningom över över arrendet av torpet efter fadern.

År 1849 flyttade hela familjen till Nickelsbo, mormor Stina hade dött sex år tidigare. Men fadern Anders flyttade med Nils och Anna. Vid flytten till Nickelsbo hade de tre barn, två söner och en dotter. De bodde i Nickelsbo fram till år 1853. Fadern hade flyttat året innan. Under sin tid i Nickelsbo arrenderade Nils jord av bönderna Erik Jansson i Rödmossa och Eric Larsson. Under tiden de bodde i Nickelsbo hade de också hjälp av en piga. Den första var Stina Jansdotter, hon avlöstes senare av Stina Persdotter.

Från Nickelsbo till Haneberg flyttade familjen 1853. Två år efter flytten dog hustrun. Det var den trettonde maj år 1855. I Haneberg var Nils statardräng åt brukspatron Söderhjelm. En statdräng var en jordbruksarbetare, vanligen anställd vid någon större gård. Han skötte kor, hästar, plöjde, skördade och gjorde allt möjligt jordbruksarbete. Lönen utgick i form av "stat" vilket kunde utgöra ett antal liter mjölk per dag, sädestunnor, ett antal famnar ved, tillgång till potatisland. Lönen bestod alltså till störta delen av naturaförmåner men även en liten del i kontanter kunde ha ingått.

Nils bodde kvar i Haneberg till år 1856 då han flyttade till Lund. År 1857 gifte han sig för andra gången, den nya hustrun hette Cajsa Larsdotter och var dotter till Lars Månsson och Lisa Jansdotter på Rödmossa ägor. Nils var 17 år äldre än Cajsa. Troligen arbetade Nils också vid denna tid som sågverksarbetare. I vilket fall gjorde han det år 1860, det framgår av notisen i födelseboken då tvillingarna Gustaf och Petter föddes och döptes. De både tvillingarna dog i späd ålder, Gustaf den 5 september 1861 och Petter den 21 oktober 1861.

Omkring 1860 flyttade Nils med familj till Enåkersby där har köpte ett torp i Persbo på Mossboda ägor och blev sin egen. I Persbo bodde Nils tillsammans med sin hustru ända fram till sin död. Nils dog år 1885, 70 år gammal; som dödsorsak anges ålderdom. Torpet övertogs då av dottern Johanna och hennes man, Anders Gustaf Andersson, som redan året innan Nils flyttat till Persbo och varit inneboende i torpet. Kanske flyttade de dit för att ta hand om sin far, ty under de sista åren av sitt liv var Nils "ofärdig".

Barnens dop

Sonen Anders föddes den 7/8 1841. Dopet skedde dagen därpå. Faddrar vid dopet var: "Mjölnaren Anders Andersson och dess hustru, drängen Erick Olsson på Haneberg och pigan Anna Andersdotter i Enåker".

Dottern Anna Stina föds den 5/6 1843. Dopet sker dagen därpå. Faddrar vid dopet är: "Bonden Anders Larsson och dess hustru i Enåkersbyn, bondesonen Olof Andersson och pigan Stina Andersdotter i Varmsätra, Norrby socken".

Sonen Jan Olof föddes den 27/6 1846. Dopet skedde dagen därpå. Faddrar vid dopet var: "Bonden U. Jan Ersson och hustrun Greta Andersdotter i Enåkersbyn, dräng Gustaf Olsson på Ingbo och pigan Stina Jansdotter i Enåkersbyn".

Tvillingarna Gustaf och Petter föddes den 13/5 1860. Dopet skedde dagen därpå. Faddrar vid dopet var: "Bonden Anders Jansson i Lund, ?, Eric Ersson, drängen Carl ?, pigan Cajsa Pehrsdotter, Stina Cajsa Ersdotter i Enåkersby".

Dottern Catharina föddes den 1/10 1861. Dopet skedde dagen därpå. Faddrar vid dopet var: "Arbetskarl Jan Larsson i Rödmossa, Fredrik Bengtsson?, pigan Lisa Bengtsdotter i Enåkersbyn".

Sonen Eric föddes den 7/1 1865. Dopet skedde dagen därpå. Faddrar vid dopet var: "Anders Andersson och dess hustru Anna Jansdotter i Enåkersbyn, dräng Eric Larsson i S. Ekedahl, torpardotter Stina Olsdotter i Saxen Enåkersbys ägor".

Sonen Gustaf föddes den 2/1 1868. Dopet skedde den 5/1. Faddrar vid dopet var: "Arbetskarlen Lars Eklöf och hustru vid Mossboda, soldaten Anders Kindell och Hulda? från Kinsta? i Sevalla socken".

Barnens öden


Källa: Enåker C:3 1804-1861, Enåker hfl. AI:5 1810-1820 N:o 18, Enåker hfl. AI:6 1820-1825 sid. 23, Enåker hfl. AI:7 1826-1831 N:o 26, Enåker hfl. AI:9 1836-1840 sid. 25, Enåker hfl. AI:10 1841-1845 sid. 27, Enåker hfl. AI:11 1846-1850 sid. 101, Enåker hfl. AI:11 1846-1850 sid. 30, Enåker hfl. AI:12 1851-1855 sid. 137, Enåker hfl. AI:12 1851-1855 sid. 82, Enåker hfl. AI:13 1856-1860 sid. 74, Enåker hfl. AI:13 1856-1860 sid. 86, Enåker hfl. AI:13 1856-1860 sid. 42, Enåker hfl. AI:14 1861-1865 sid. 36, Enåker hfl. AI:15 1866-1870 sid. 37, Enåker hfl. AI:16 1871-1875 sid. 78, Enåker, Enåker hfl. AI:16 1876-1880 sid. 81, husförhörslängd 1881-90 A I 18 sid. 101, Enåker F:2 1881-1894

Innehållet uppdaterades: 2008-04-20