[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND BERTIL OLSSON

ANSEDEL № 62

Antavla


Jan Jansson En

f. 9/9 1777 d. 21/11 1845

Föderlseort: Västerlövsta socken, Upplands landskap
Yrke: Soldat (Grenadier), Bonde
Far: Jan Bengtsson
Mor: Cajsa Ersdotter
Syskon: Lisa *1768
Gift med: Cajsa Andersdotter
Barn: Lisa Cajsa 17/10 1804, Anders */6 1807, Anna *19/10 1809

Levnadsbeskrivning

Son till landbonden Jan Bengtsson och Cajsa Ersdotter. Vid Jans födsel uppges fadern ha varit torpare i Molnebo. Flyttade från Lövsta till Altuna socken 1799 och bosatte sig i Mälby.

Mågen Olof Ersson f. 1770 och hans hustru Lisa Jansdotter f. 1768 i Lövsta (Jans syster) bodde tillsammans med sina barn Johan f. 1801, Erik f. 1800 (död ung), Greta f. 1804. Flyttade till Lövsta 1805.

(f) Landbonde Jan Bengtsson f. 1743 i By d. i Altuna 13/8 1804 (Lungsot).
(m) Cajsa Ersdotter f. 1741 i Vittinge. Flyttar till Lövsta 1805.

Ovanstående flyttade från Lövsta 1799.

Jan och hans hustru Cajsa återfinns i husförhörslängderna för Enåker socken från och med år 1808. De bodde under ett antal år på Enåkersbys ägor och var Grenadier nr. 120. Som soldat kallades han Jan En. Någon gång i början av 1830-talet fick han enligt husförhörslängden avsked och uppges därefter ha fått underhåll. Av generalmönsterrullan för år 1818-1823 framgår att Jan var 5 fot och 11 tum lång. Enligt senare generalmönsterrulla "Sjuk på Rusthållet enligt attest". Följande notering finns i en senare generalmönsterrulla: "Begär ock får afsked för sjuklighet, bevistat kriget i Tyskland och Norrige 1813-1814, enligt Compagniebefälets vitsord alltid gjort sig känd för ett utmärkt berömligt och hedrande uppförande; anmämles till underhåll".

Flyttade omkring i socken under en rad av år. Bodde tillsammans med sin dotter Lisa och hennes familj som inhysta hos bonden Lars Mattsson i Olsbo till 1843. Tillsammans med sin hustru flyttade han därefter till Landberga ägor.

Jan dog den 21 november år 1845. Han uppgavs ha lidit av "sträng kolik, med häftig uppkastning och svåra plågor i underlivet". Hans dödsfall fick följder. Det anges att Jan "obducerades på misstanke om förgiftning, hvilken dock, enligt till Härads rätten ingifvet Läkarebetyg, befanns vara ogrundade". Hustrun anklagades alltså för att ha förgiftat sin make, men misstankarna ledde inte till något åtal eftersom obduktionen inte visade några tecken på att Jan blivit förgiftad.

Begravningen ägde rum först den 11 januari, nästan två månader efter Jans död.

Diverse andrahandsuppgifter via DIS

ff Bengt Bengtsson f. 1703 d. 1770 (By)
fm Lisa Andersdotter f. 1704 d. 1772 (By)
fmf Anders Nilsson f. 1659 d. 1746 (By)
fmm Elsa Jansdotter Brandt d. 1721 (By)
fff Bengt Eriksson nämnd 1684-1708 (By)
ffm Karin Bengtsdotter f. 1662 (By)
fmmf Johan Brandt nämnd 1660 (By)
fmmm Anna Jacobsdotter nämnd 1660 (By)

Uppgift om Johan Brandt: Gästgivare och länsman.


Källa:Enåker hfl. AI:6 1810-1815 s 25, Enåker hfl. AI:6 1821-1825 s 31, Enåker hfl. AI:7 1826-1830 s 34, Enåker hfl. AI:8 1831-1835 s 34, s11, Enåker hfl. AI:8 1831-1835 s 11, Enåker hfl. AI:9 1836-1840 s 100, s 13, Enåker hfl. AI:10 1841-1845 s 87, s 114, Altuna hfl. AI:7 s 125, Västerlövsta hfl AI:7 s. 231, Generalmönsterrulla över Livregementets grenadjärkår 1818-23(bild 79).

Innehållet uppdaterades: 2008-10-27