[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND ÅKE LINDHOLM

ANSEDEL № 12

Antavla


Rudolf Leopold Svederus

f. 14/5 1821 d. 8/3 1886

Födelseort: Stockholm stad
Yrke: Sadelmakare
Far: Okänd
Mor: Brita Lena Danielsdotter
Syskon:
Gift med: Mathilda Åberg 30/11 1845
Barn: Helena Sofia f. 1/2 1848, Rudolf Georg Alexander f. 5/3 1850, Emilia Georgina f. 16/8 1852, Jon Axel Göran f. 9/1 1854, Conrad Leopold f. 14/7 1856, Oskar Bernhard f. 25/11 1858, Ingeborg Mathilda f. 7/3 1861, Georg Leopold f. 5/1 1863, Victor Georg f. 22/4 1864, Conrad Alexius f. 17/7 1866, Gustaf Adolf f. 6/11 1868, Axel Lewis f. 26/11 1873

Levnadsbeskrivning

Rudolf Leopold föddes klockan ett på eftermiddagen den 14 maj 1821 på allmänna barnhuset i Stockholm. Hans moder var den då 25-åriga Brita Lena Danielsdotter, någon notering om fadern finns inte akten från allmänna barnhuset.

Under den första tiden tog antagligen modern hand om Rudolf Leopold. När han var ett år gammal lämnades ansvaret för uppfostran till bonden Olof Olsson i Storbol, Fasterna. Fosterföräldrarna dog i smittkoppor efter bara två år. Som treåring kom Rudolf Leopold till sin mormor och morfar, Stina Dahlstedt och nattvakten Daniel Jansson, i Fasterna som övertog vårdnaden av honom. Hos morföräldrarna bodde också hans moster Stina Lisa en tid. Hon hade 1825 fött ett utomäktenskapligt barn, sonen Frans Johan. Stina Lisa flyttade 1827 med sin 2-årige son Frans Johan till Rimbo . Morfar Daniel dog när Rudolf Leopold var 4 år. När också mormor Stina dog i maj 1830 noteras att den då 8 årige Rudolf Leopold flyttat till Stockholm.

Kusken Georg Svederus

I Jakobs församlig finns återfinns Rudolf Leopold vid 1835 års mantals- och skattskrivning (den 10 november 1834) hos kusken Georg Svederus f. 3/7 1796 och modern som nu kallar sig Helena Svederus (i makarnas vigselnotis från år 1827 står hennes fullständiga namn Brita Lena Danielsdotter Björkman). Noterbart är att Rudolf Leopold är antecknad som son i familjen utan något tillägg om att han endast är Helenas son.

Frågan är då om kusken Georg Svederus verkligen är den biologiske fadern? Vad som talar för detta är att Rudolf Leopold inte antecknas som fosterson eller liknande i mantalslängden samt att han också kallar sig Svederus i efternamn. Någon adoption i dagens mening kan det inte vara fråga om eftersom adoptionsinstitutet i dess juridiska mening infördes först på 1900-talet i Sverige.

Utbildning till sadelmakare

Den unge Rudolf Leppold påbörjar år 1837 utbildningen till sadelmakare. Uppgifterna nedan är en sammanställning gjord av Bjarne Svedérus och bygger på sadelmakareämbetets handlingar:

Volym 2 In- och utskrivningsbok 1751-1843
Sidan 191 Gust. Wilh. Mellström (1837- 39 bor Mellström i Klara nedre, flyttar 1839 till Jakob /Mantalsregistret)
1837 den 14 juli inskrevs Julius Leopold Svederus på sex år.

Volym 3 In- och utskrivningsbok 1839-1847
Sidan 23 Johan Otto Ljungqvist (1839 bor Ljungqvist på Ladugårdsland nedre 564, 1843 Ladugårdsland nedre 592 Mantalsregistret) 1839 den 26 juli transporterades Rudolph Leopold Svederus från W. Mellström på återstående lärotiden
1843 den 21 juli utskrevs Swederus.

Växjötiden

Rudolf Leopold hamnade så småningom i Växjö där han 1846 vann burskap och blev sedermera sadelmakarmästre i staden.

I november 1847 gifte han sig och i vigselboken kan man läsa följande: "Sadelmakarmästaren här i staden Rudolf Leopold Swederus f 1821 och Ingeborg Mathilda Åberg f 1828 - Då fader och moder äro döda samt en broder Axel ännu omyndig gifver förmyndare sadelmakare Hagman tillåtelse till äktenskap som ingen släktskap contrahenterna emellan föreligger enligt intyg. - Lysning första gången 23/11".

Hustrun Matilda Åberg kom från en kantorssläkt i Växjö. Hennes far, farfar, farfars far och farfars morfar hade varit kantorer, organister eller klockare vid domkyrkan i Växjö.

I Växjö bodde familjen i fastighet No 33 en tid.

Kalmartiden

År 1854 flyttade familjen till Kalmar. De bodde omkring 1860 i hus no 295 i Västra Kvarteret i Kalmar, flyttade till Norra Kvarteret. Utförde enligt uppgift tapisseriarbeten på Kalmar slott. Tillsammans med nio andra hantverkarmästare i staden besökte han Stockholmsutställningen år 1866. Åtminstone fick han bidrag för att göra resan, om den verkligen genomfördes är okänt. Följande notis infördes i tidingen Kalmar den 1 september 1866, som förmedlar en inte odelat positiv inställning till stödet som utdelats.

Hantverkföreningen i Kalmar har utsett 10 medlemmar att erhålla det af stadsfullmäktige anslagna belopp af 300 rdr såsom ubderstöd för en resa till industriutställningen i Stockholm nemligen: kopparslagaren Engdahl, målaren Christiernin, sadelmakaren Swedeus, urmakaren Johansén, snidaren Lindström, bokbindaren Friberg, smeden Nyberg, bildhuggaren Söderberg, bleckslagaren Kjellberg och svarfaregesällen Lindén.

Det förefaller oss anmärkningswärt, att hantverksföreningen tilldelat nästan uteslutande hantverksmästare del av understödet. Dessa borde, enligt vår åsikt, ha kunnat bekosta sin resa sjelfva till hufvudstaden. Vi vilja minnas, att man på andra orter tilldelat dylika understöd åt gesäller, lärlingar och skickliga arbetare i allmänhet.

Rudolf Leopold dog år 1886, som dödsorask angavs utmärgling. Han blev 64 år.

Barnens öden

Diverse spår

Husförhör Växjö: 862.49.45900, 862.50.76000

Gifte: 862.35.100900
Flytt från Växjö: 862.22.116600
Flytt till Kalmar: 75.107.57100, 75.72.3500
Husförhör Kalmar: 75.56.3800, 75.2.70700, 75.59.71900, 75.167.31700, 75.164.47700

Hustrun Åberg: 862.9.67000, 862.38.13800, 862.39.52400, 862.41.106700, 862.44.51200, 862.49.45900 (NO 134) och 862.46.110000, 862.46.108900 år 1842.
Inflytt: 862.22.106600


Källa: Barnhusförsamlingen Stockholm (GID 2703.28.88100), Fasterna AI:3 1821-28 s. 22 (GID 2445.7.102500), Fasterna AI:3 1828-32 s. 25 (GID 2445.26.20800), Växjö hfl. AI 18 1849-54 sid. 100 (GID 862.50.76000), Folkräkningen 1890 via arkion.se, Kalmar SFS husförhörslängd 1878-89 AI:97 (GID 75.164.47700), Thomas Gustafsson
Flera avgörande fynd vad det beträffas Rudolf Leopolds ungdomstid har Svederus-ättlingen Bjarne Svedérus forskat fram och delat med sig av.

Innehållet uppdaterades: 2016-08-16