[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND ÅKE LINDHOLM

ANSEDEL № 7

Antavla


Hulda Charlotta Karlsson

f. 4/1 1872 d. 30/11 1917

Födelseort: Biskopskulla socken, Upplands landskap
Yrke: Sömmerska
Far: Anders Wilhelm Karlsson
Mor: Anna Carin Eklund
Syskon: August Wilhem *11/11 1854, Carolina Wilhelmina *2/11 1858, Johan Alfred *17/5 1861, Carl Gustaf *3/5 1867
Gift med: Georg Leopold Svederus 31/12 1895
Barn: Georgina Charlotta *28/3 1896, Gustaf Leopold *3/5 1897, Ingeborg Elvina *29/5 1899, Greta Sofia *14/3 1900

Levnadsbeskrivning

Hulda Charlotta var yngsta barnet till trädgårdsmästaren Anders Wilhelm Carlsson och hans hustru Anna Carin Eklund. Hon föddes i Biskopskulla den 4 januari år 1872 och döptes av K. Strömbäck den 13 samma månad. Faddrar vid dopet var: trädgårdsmästaren J.O. Sättergren och hustru Lovisa Kindholm vid Långtora gård, kusken Johan Danielsson och piga Sara Stina Söderman vid Landsberga gård.

Bodde under sina första år på Landsberga gård (10 mantals säteri) där fadern arbetade som trädgårdsmästare. Landsberga var översteboställe vid Kungliga Upplands regemente och arrenderades på den tiden av Edward Henrik Didron (gift med Carolina Regina Sofia Freese).

Av folkräkningen från år 1890 framgår att Hulda Charlotta bodde hemma hos sina föräldrar i Enköpings stads församling.

Hon gifte sig med tapetseraren Georg Leopold Svederus bördig från Kalmar den sista december år 1895. Äktenskapet blev dock inte lyckligt. Redan år 1897 varnades de av pastorn för missförhållande i äktenskapet. Två år senare utfärdade också kyrkorådet en varning. Samma år flyttade Georg Leopold till Örebro (lämnade Enköping den 10 januari) och blev borta åtminstone till sensommaren. I födelseboken står i samband med att dottern Ingeborg Elvinas föddes att "utdrag ur födsel- och dopbok sändes till Örebro 9/7 1899.)

Trots missförhållandena födde Hulda Charlotta dem mellan åren 1895 och 1900 fyra gemensamma barn (varav ett, Ingebord Elvina, dog ung). Men år 1902, efter blott 7 års äktenskap och fyra barn skiljde sig makarna. Uppsala domkapitel utfärdade ett skiljebrev den 5 mars år 1902.

I en notering i husförhörslängden från år 1900-1904 står följande att läsa:

- Av pastor varnade för missförhållande i äktenskap 1897.
- Av kyrkorådet varnade för missförhållande i äktenskap 17/7 1899.
- Av Uppsala Domkapitel utfärdat skiljebrev den 5/3 1902

Hulda Charlotta flyttade från deras gemensamma hem den 22 november år 1900 och Georg Leopold flyttade två dagar senare. Hulda Charlotta blev nu ensam med de tre barnen.

Från år 1905 (?) bodde hon i södra roten, 12 kvarteret tillsammans med barnen Georgina Charlotta, Gustaf Leopold och Greta Sofia. Hon försörjede sig som sömmerska, också barnen började arbeta så snart de var stora nog. Sonen Gustaf Leopold arbetade som trädgårdselev och döttrarna Georgina Charlotta och Greta Sofia som sömmerskor.

Sonen Gustaf Leopold lämnade bostaden år 1916. Hulda Charlotta dog den 30 november år 1917, blott 45 år.


Källa: Biskopskulla C:5 (1861-79),Biskopskulla Hfl. AI:14 s. 94, Enköping AI:24B 1891-95 s. 559, Enköping Hfl. AIIA:5 s. 90, Enköping AIIA:8 s.765, Enköping AIIA:12 1910-14, Enköping AIIA:16 1915-19 s. 757, Folkräkningen 1890 via arkion.se

Innehållet uppdaterades: 2007-09-11