[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND MAJVOR LINDHOLM F. STENS

ANSEDEL № 2

Antavla


Stens Johan Johansson

f. 22/11 1890 d. 14/8 1975

Födelseort: Ore socken, Näset, Dalarnas landskap
Yrke: Sågverksfaktor, Hemmansägare
Far:Stens Johan Andersson
Mor: Anna Persdotter Wester
Syskon:Karl Heribert *16/3 1886, Kristina 10/5 1894, Johanna 17/3 1901, Gunnar 10/7 1901
Gift med: Johanna Lundström, Johanna Bäckström 10/14 1915
Barn: Johan Erland *23/5 1911, Gösta Erland *16/4 1914, Svea Sigrid *2/1 1916, Gösta Sigismund *2/4 1918, Karin Sigrid 21/12 1919, Thore *17/6 1921, Göran *9/11 1922, Tora *30/7 1925, Alvar *18/9 1927, Majvor *30/6 1931, Gunnel *4/4 1935.

Levnadsbeskrivning

Uppväxt på Stensgården i Näset. Gift två gånger, med första hustrun, Johanna Lundström, fick han barnet Erland. Johanna Lundström dog 8/6 1911. Johans andra hustru var skomakardottern Johanna Bäckström, de gifte sig 10/14 1915. Johan tycks ha påbörjat värnpliktstjänstgöring, men enligt notering i husförhörslängd frikändes han år 1916.

Johan Johansson bytte efternamn till Stens på inrådan av byns präst. Detta någon gång runt 1915. Posten hade problem då flera i byn hade samma namn som han. Därför kom han att heta Johan Stens.

När läraren i Näset, Olof Löfström, dog år 1938 köpte Johan fastigheten av den framlidne Olofs släktingar. Köpesumman var femtusen kronor. Detta hus finns än idag kvar i släkten, när Johan dog år 1975 köpte döttrarna Sigrid och Gunnel gården och den tillhörande marken.

Arbetsliv

Johan gick den långa vägen, arbetade upp sig och blev så småningom anställd som sågverksfaktor hos Hedlunds AB. Han var politiskt aktiv somsocialdemokrat (sina sista år som folkpartist) och satt flera perioder i kommunfullmältige i Ore och som syssloman i Näsets skifteslag. I dödsannonsen kan man läsa:

"F. sågverksfaktorn Johan Stens från Näset avled i torsdags, 85 år gammal. Han sörjdes närmast av maka och barn samt syskon. Med Johan Stens har en välkänd gammal Orekarl gått ur tiden. Han var under en lång följd av år en av sin bygds främsta talesmän och nedlade ett lika kunnigt som tålmodigt arbete för laga skiftet i Näset, där han tjänstgjorde som syssloman. Det uppdraget kunde inte ha lagts i bättre händer. Stens var född i Näset och blev där boende hela sitt liv. Fram till pensioneringen var han anställd hos Hedlundsbolaget. Hans krafter togs också i anspråk av rent kommunala varv. Under flera perioder var Johan Stens ledamot av kommunfullmäktige och invald i olika nämnder och styrelser.

Mellan den 1 januari 1923 till 31 december 1926 var Johan Stens en av 24 ledamöter i Ore kommunalfullmäktige.

Att Johan Stens betydde mycket för byn Näset kan man förstå då man läser vad Sven Lindeskog skriver i boken "Ore Socknen och Kommun - del II". Han beskriver Johan på detta sätt:

"Sysslomannen i Näset var förre sågverksfaktorn Johan Stens. Stens var byns "klockarfar" mer än någon annan. Han var också medveten om sin patriarkaliska roll och skydde inga mödor då det gällde byns bästa. Fattades pengar och det bedömdes vara alltför tidskrävande att avvakta en reguljär utdebitering, tog Johan pengarna ur egen kassa. Och aldrig tog han ut sitt sysslomannaarvode. Till slut var skifteslaget skyldig honom över tjugotusen kronor! Jag minns med glädje det goda samarbetet med Stens Johan. Att han kände på motsvarande det förstod jag många gånger, inte minst när Johan tog till orda på sammanträden och kanske började såhär: "Jag och lantmätaren har undersökt saken, vill säga, och funnit det vara 'en självin sak'"

Sista gången jag besökte Johan var i maj 1975. Han satt i rullstol och var väl en aning märkt av åren. Men när vi satte igång och prata skifte, då var allt som förr. Laga skiftet hade blivit ett med Stens Johan liksom det varit det för Teodor Mattsson."

En bra sammanfattning av Johans liv får man i en artikel publicerad i Falu Kuriren den 21/11 1970 inför hans 80-årsdag. Här återges artikeln i sin helhet, den är skriven av Tulo. Där kan man läsa:

"FURUDAL (FK) Förre sågverksfaktorn Johan Stens, Näset som fyller 80 år på torsdag, är en vital förtroendeman. Han har ägnat det mesta av tiden efter sin pensionering åt det laga skiftet i Näsets by i Ore och åt bysamfälligheten. Till sågverksfaktor avancerade han efter självstudier via alla arbetsplatserna på sågverket. Johan Stens föddes i ett jordbrukarhem i Näset. Han gick i skola, de första åren i Näset och sedan i Bruket. Till Bruket gick näsetbarnen mest till fots och det blev en dryg vandring särskilt då det var dåligt före och då barnen hade arbetspass med städning eller vedhuggning för skolan.

BUNTADE TIMMER Redansom 12-åring började Johan Stens att arbeta i sågen i Tappudden, som då ägdes av ett företag i Söderhamn. Han började med att bunta ihop timmer nere på sjön och han fick efterhand andra arbetsuppgifter i sågen. Han prövade på alla arbetsuppgifter som finns i en såg i kortare och längre perioder. Småningom kom han i tjänst åt E. R. Hedlund år 1916 och där stannade han kvar till pensioneringen frånsett en kortare tid i Ensen.

En dag var sågverksfaktorn borta genom sjukdom så fick Johan Stens bara i uppdrag av företagsledaren att hoppa in och leda arbetet i sågen. Du kan ju alla arbetsuppgifterna och vet vad som skall göras, sade chefen, och på det sättet blev Johan Stens sågverksfaktor. De olika arbetsuppgifterna i sågen hade han lärt av äldre arbetskamrater under hand. Sorteringen i olika kvaliteer var en av de svåraste uppgifterna från början.

Johan Stens åtnjöt inte bara företagsledarens förtroende utan arbetarna satte tillit till honom. Han var med om att starta sågverksarbetarnas fackförening i Furudal och han har haft en hel rad kommunala förtroendeuppdrag i Ore.

Laga skiftet i Näsets by är nu i det närmaste färdigt. Ett slutsammanträde har hållits, men det blev ändå kvar en del att besluta om varför det får lov att bli ytterligare någon sammankomst, Skiftesdelägarna har dock fått sina nya skiften och klarat av det mesta av de ekonomiska mellanhavanderna. Skiftet började 1938 och några år senare kom Johan Stens in som syssloman för skiftet och det är han fortfarande. Han har efter pensioneringen ägnat enormt mycket tid åt laga skiftet och åt bysamfälligheten som han även skött sedan dess.

ALLTID OMVALD
Johan Stens är pigg och kry och han håller fortfarande reda på alla handlingar, som rör laga skiftet och bysamfälligheten. Han har i flera år velat avgå som förtroendeman, men det har ändå blivit omval. Nu hoppas han dock på att få sluta som föreståndare och menar att det skall bli roligt att gå på sammanträden och tycka utan att behöva ha ansvar.

I morgon fyller alltså Johan Stens 80 år men hur och var det blir vill han inte yppa. Han är i varje fall inte hemma i den egna stugan utan han har rest bort på annan ort och hoppas på att få vara i lugn och ro under högtidsdagen.

Barnen


Källa: Ore AIIa:2b 1911-20 s. 171, Majvor Lindholm, Tidningsartikel i Falukuriren, Ore - Socknen och kommunen del II utgiven av Rättviks kommun 1977.

Innehållet uppdaterades: 2002-05-20