Vestigium

"[...] att följa dessa spår"

LEVNADSÖDEN

Förfäderna levde i de allra flesta fall ett stilla och strävsamt liv. Men det gäller inte alla. Det fanns personer som genom av olika orsaker hamnade i belägenheter som gör dem extra intressanta. Vissa fall beror de på egna val, men många gånger är det slumpen som dikterat händelseförloppet.

(SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD)


av Björn Järhult © 2001-2016