[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND BERTIL OLSSON


Antavla för ana № 42

Bonde i Västra Lakbäck
f. 4/6 1757 Nora (Uppland)
d. 16/12 1805 Nora (Uppland)
Uppland

Barn med

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.