<<< ÅTERGÅ TILL INDEXSIDAN

PROBAND BERTIL OLSSON


Antavla för ana № 215

f. 15/10 1706 Karbenning (Västmanland)
d. 14/2 1773 Västerfärnebo (Västmanland)
Västmanland

Barn med

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Antavlorna för respektive person är numera låsta eftersom innehållet utgör arbetsmaterial och håller i vissa fall inte tillräckligt god nivå för att spridas till en bredare publik. Är du särskilt intresserad av någon person är du välkommen att kontakta mig.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.