[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND BERTIL OLSSON


Antavla för ana № 120

f. 23/6 1718 Nora (Uppland)
d. 25/5 1778 Nora (Uppland)
Uppland

Barn med
f. 25/3 1682 Nora (Uppland)
d. 3/7 1743 Nora (Uppland)
Uppland
f. 1639 ()
d. 3/10 1696 Nora (Uppland)
f. 4/12 1682 Nora (Uppland)
d. 6/1 1743 Nora (Uppland)
Uppland
f. 1655 ()
d. 28/11 1707 Nora (Uppland)

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.