[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND BERTIL OLSSON


Antavla för ana № 122

f. 19/12 1750 Nora (Uppland)
d. 18/1 1795 Nora (Uppland)
Uppland

Barn med
Soldat, kyrkväktare
f. 8/2 1718 Nora (Uppland)
d. 22/6 1770 Nora (Uppland)
Uppland
Soldat
f. 21/12 1694 Nora (Uppland)
d. Nora (Uppland)
Uppland
f. 2/4 1689 Nora (Uppland)
d. /3 1758 Nora (Uppland)
Uppland
f. 9/4 1723 Nora (Uppland)
d. /11 1757 Nora (Uppland)
Uppland
Soldat
f. 1697 ()
d. 18/7 1730 Nora (Uppland)

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.