[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND BERTIL OLSSON


Antavla för ana № 62

Soldat
f. 9/9 1777 Västerlövsta (Uppland)
d. 21/11 1845 Enåker (Uppland)
Uppland

Barn med
f. 1743 By (Dalarna)
d. 13/8 1804 Altuna (Uppland)
Dalarna
f. 1703 By (Dalarna)
d. 1770 By (Dalarna)
Dalarna
f. 1704 By (Dalarna)
d. 1772 By (Dalarna)
Dalarna
f. 1659 By (Dalarna)
d. 1746 By (Dalarna)
Dalarna
f. ()
d. 1721 By (Dalarna)
f. 29/9 1741 Vittinge (Uppland)
d. ()
Uppland
f. 1711 Altuna (Uppland)
d. 9/3 1798 Västerlövsta (Uppland)
Uppland
f. 17/4 1714 Västerlövsta (Uppland)
d. 11/11 1787 Västerlövsta (Uppland)
Uppland

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.