[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND BERTIL OLSSON


Antavla för ana № 124

f. 1743 By (Dalarna)
d. 13/8 1804 Altuna (Uppland)
Dalarna

Barn med
f. 1703 By (Dalarna)
d. 1770 By (Dalarna)
Dalarna
f. 1704 By (Dalarna)
d. 1772 By (Dalarna)
Dalarna
f. 1659 By (Dalarna)
d. 1746 By (Dalarna)
Dalarna
f. ()
d. 1721 By (Dalarna)
Länsman, gästgivare
f. 1624 Säter (Dalarna)
d. 21/4 1705 By (Dalarna)
Dalarna

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.