[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND BERTIL OLSSON


Antavla för ana № 125

f. 29/9 1741 Vittinge (Uppland)
d. ()
Uppland

Barn med
f. 1711 Altuna (Uppland)
d. 9/3 1798 Västerlövsta (Uppland)
Uppland
f. 17/4 1714 Västerlövsta (Uppland)
d. 11/11 1787 Västerlövsta (Uppland)
Uppland

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.