[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND BERTIL OLSSON


Antavla för ana № 127

f. 1732 ()
d. 3/2 1813 Altuna (Uppland)

Barn med

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.