[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND BRITT ELIASSON F. OLSSON


Antavla för ana № 8

Hemmansägare i Blomstermåla
f. 5/9 1801 Ålem (Småland)
d. 4/11 1852 Ålem (Småland)
Småland

Barn med
Bonde i Blomstermåla
f. 11/11 1775 Ålem (Småland)
d. 20/4 1824 Ålem (Småland)
Småland
Bonde i Blomstermåla
f. 1745 Ålem (Småland)
d. 18/2 1820 Ålem (Småland)
Småland
f. 1746 Ålem (Småland)
d. 1812 Ålem (Småland)
Småland
f. 25/5 1777 Långmåla (Småland)
d. 31/8 1853 Ålem (Småland)
Småland
Bonde i Lammhult
f. 1742 Långemåla (Småland)
d. 10/9 1832 Långemåla (Småland)
Småland
f. 24/2 1754 Långmåla (Småland)
d. 18/11 1830 Långmåla (Småland)
Småland

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.