[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND ÅKE LINDHOLM


Antavla för ana № 8

Smidesmästare, spiksmed
f. 15/12 1840 Sala stad (Västmanland)
d. 22/4 1911 Sala stad (Västmanland)
Västmanland

Barn med
Gruvarbetare
f. 8/4 1797 Västerås (Västmanland)
d. 26/8 1878 Sala stad (Västmanland)
Västmanland
f. 10/10 1765 Möklinta (Västmanland)
d. 25/1 1829 Möklinta (Västmanland)
Västmanland
Soldat
f. 6/7 1738 ()
d. 12/6 1778 Möklinta (Västmanland)
f. 1739 ()
d. 1803 Möklinta (Västmanland)
f. 12/12 1802 Sala stad (Västmanland)
d. 16/12 1871 Sala stad (Västmanland)
Västmanland
Soldat, Gruvarbetare
f. 10/9 1777 Sala stad (Västmanland)
d. 22/12 1823 Sala stad (Västmanland)
Västmanland
Gruvarbetare
f. 4/10 1750 Sala stad (Västmanland)
d. 2/10 1809 Sala stad (Västmanland)
Västmanland
f. 9/5 1775 Möklinta (Västmanland)
d. 1829 ()
Västmanland
Soldat
f. 1748 Möklinta (Västmanland)
d. ()
Västmanland

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.