[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND ÅKE LINDHOLM


Antavla för ana № 9

i
f. 9/10 1841 Lindesberg (Västmanland)
d. 17/5 1883 Sala stad (Västmanland)
Västmanland

Barn med
i
Bergsman, Torpare, Dagkarl
f. 6/5 1819 Lindesberg (Västmanland)
d. 27/8 1881 Lindesbergs sfs (Västmanland)
Västmanland
i
Bergsman
f. 13/10 1786 Lindesberg (Västmanland)
d. 21/10 1826 Lindesberg (Västmanland)
Västmanland
Bergsman
f. ()
d. ()
i
f. 1791 Lindesberg (Västmanland)
d. 6/5 1840 Lindesberg (Västmanland)
Västmanland
i
f. 3/1 1820 Ramsberg (Västmanland)
d. ()
Västmanland
i
Sockenskräddare
f. 25/10 1791 Ramsberg (Västmanland)
d. ()
Västmanland
f. 1760 Ramsberg (Västmanland)
d. ()
Västmanland
f. 1761 Linde (Västmanland)
d. ()
Västmanland
i
f. 4/3 1793 Ramsberg (Västmanland)
d. 5/11 1853 Ramsberg (Västmanland)
Västmanland
i
Mjölnare
f. 17/12 1752 Ramsberg (Västmanland)
d. ()
Västmanland
i
f. 15/10 1764 Nora bergsförsamling (Västmanland)
d. 16/5 1803 Ramsberg (Västmanland)
Västmanland

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.