[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND ÅKE LINDHOLM


Antavla för ana № 10

Dräng, jordbruksarbetare, landbonde
f. 29/7 1828 Sala lfs (Västmanland)
d. 23/12 1914 Sala sfs (Västmanland)
Västmanland

Barn med
Bonde i Delbo
f. 24/6 1789 Sala lfs (Västmanland)
d. 28/11 1846 Sala lfs (Västmanland)
Västmanland
Bonde i Delbo
f. 12/12 1756 Sala lfs (Västmanland)
d. 23/6 1813 Sala lfs (Västmanland)
Västmanland
f. 9/1 1755 Sala lfs (Västmanland)
d. 1813 Sala lfs (Västmanland)
Västmanland
f. 13/1 1729 Sala lfs (Västmanland)
d. 1765 Sala lfs (Västmanland)
Västmanland
f. 17/8 1790 Sala lfs (Västmanland)
d. 31/10 1830 Sala lfs (Västmanland)
Västmanland
Bonde i Frebbenbo
f. 6/7 1763 Sala lfs (Västmanland)
d. 15/1 1809 Sala lfs (Västmanland)
Västmanland
f. 24/10 1764 Norrby (Västmanland)
d. 28/9 1835 Sala lfs (Västmanland)
Västmanland

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.