[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND ÅKE LINDHOLM


Antavla för ana № 6

Tapetserare
f. 5/1 1863 Kalmar stad (Småland)
d. 7/2 1941 Mariefred (Södermanland)
Småland

Barn med
Sadelmakare
f. 14/5 1821 Stockholm stad (Uppland)
d. 8/3 1886 Kalmar stad (Småland)
Uppland
Kusk
f. 3/7 1796 Munktorp (Västmanland)
d. 7/7 1867 Jakob och Johannes (Sthlm) (Uppland)
Västmanland
f. 3/6 1795 Fasta (Uppland)
d. 26/8 1866 Jakob och Johannes (Sthlm) (Uppland)
Uppland
Nattvakt
f. 22/9 1764 Esterna (Uppland)
d. 20/3 1827 Fasterna (Uppland)
Uppland
f. 24/10 1765 Knutby (Uppland)
d. 29/5 1830 Fasterna (Uppland)
Uppland
f. 12/5 1823 Växjö stad (Småland)
d. 9/10 1921 Kalmar (Småland)
Småland
Kantor, Domkyrkoklockare
f. 20/3 1798 Växjö stad (Småland)
d. 3/4 1840 Växjö stad (Småland)
Småland
Kantor och domkyrkoklockare
f. 27/1 1758 (Småland)
d. 4/11 1822 Växjö stad (Småland)
Småland
f. 1/7 1766 Fridlevstad (Blekinge)
d. 15/7 1817 Växjö stad (Småland)
Blekinge
f. 28/8 1799 Kumla (Närke)
d. 24/6 1841 Kumla (Närke)
Närke
Brännmästare
f. 16/6 1763 Kumla (Närke)
d. 6/4 1827 Hallsberg (Närke)
Närke
f. 11/3 1777 Kumla (Närke)
d. 3/11 1834 Hallsberg (Västmanland)
Närke

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.