<<< ÅTERGÅ TILL INDEXSIDAN

PROBAND ÅKE LINDHOLM


Antavla för ana № 13

f. 12/5 1823 Växjö stad (Småland)
d. 9/10 1921 Kalmar (Småland)
Småland

Barn med
Kantor, Domkyrkoklockare
f. 20/3 1798 Växjö stad (Småland)
d. 3/4 1840 Växjö stad (Småland)
Småland
Kantor och domkyrkoklockare
f. 27/1 1758 (Småland)
d. 4/11 1822 Växjö stad (Småland)
Småland
Domkyrkokantor
f. 4/6 1718 Öjaby (Småland)
d. 18/6 1767 Växjö stad (Småland)
Småland
f. 1722 Växjö stad (Småland)
d. 6/3 1777 Växjö stad (Småland)
Småland
f. 1/7 1766 Fridlevstad (Blekinge)
d. 15/7 1817 Växjö stad (Småland)
Blekinge
Båtsman
f. 1742 Fridlevstad (Blekinge)
d. 6/4 1772 Fridlevstad (Blekinge)
Blekinge
f. 28/8 1799 Kumla (Närke)
d. 24/6 1841 Kumla (Närke)
Närke
Brännmästare
f. 16/6 1763 Kumla (Närke)
d. 6/4 1827 Hallsberg (Närke)
Närke
f. 11/3 1777 Kumla (Närke)
d. 3/11 1834 Hallsberg (Västmanland)
Närke
Mjölnare
f. 25/5 1748 Kumla (Närke)
d. 25/6 1802 Ånsta (Närke)
Närke
f. 1755 Ånsta (Närke)
d. ()
Närke

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Antavlorna för respektive person är numera låsta eftersom innehållet utgör arbetsmaterial och håller i vissa fall inte tillräckligt god nivå för att spridas till en bredare publik. Är du särskilt intresserad av någon person är du välkommen att kontakta mig.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.