<<< ÅTERGÅ TILL INDEXSIDAN

PROBAND ÅKE LINDHOLM


Antavla för ana № 26

Kantor, Domkyrkoklockare
f. 20/3 1798 Växjö stad (Småland)
d. 3/4 1840 Växjö stad (Småland)
Småland

Barn med
Kantor och domkyrkoklockare
f. 27/1 1758 (Småland)
d. 4/11 1822 Växjö stad (Småland)
Småland
Domkyrkokantor
f. 4/6 1718 Öjaby (Småland)
d. 18/6 1767 Växjö stad (Småland)
Småland
Borgare i Växjö, Mjölnare
f. Öjaby (första kända vistelse) (Småland)
d. 14/4 1731 Växjö stad (Småland)
Småland
f. 1690 ()
d. 23/6 1761 Växjö stad (Småland)
f. 1722 Växjö stad (Småland)
d. 6/3 1777 Växjö stad (Småland)
Småland
Domkyrkoklockare, organist
f. omk. 1692 Växjö stad (Småland)
d. 11/5 1738 Växjö stad (Småland)
Småland
f. 1682 (Småland)
d. 12/1 1762 Växjö stad (Småland)
Småland
f. 1/7 1766 Fridlevstad (Blekinge)
d. 15/7 1817 Växjö stad (Småland)
Blekinge
Båtsman
f. 1742 Fridlevstad (Blekinge)
d. 6/4 1772 Fridlevstad (Blekinge)
Blekinge
Profoss
f. 1705 Fridlevstad (Blekinge)
d. ()
Blekinge

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Antavlorna för respektive person är numera låsta eftersom innehållet utgör arbetsmaterial och håller i vissa fall inte tillräckligt god nivå för att spridas till en bredare publik. Är du särskilt intresserad av någon person är du välkommen att kontakta mig.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.