<<< ÅTERGÅ TILL INDEXSIDAN

PROBAND ÅKE LINDHOLM


Antavla för ana № 105

f. 1722 Växjö stad (Småland)
d. 6/3 1777 Växjö stad (Småland)
Småland

Barn med
Domkyrkoklockare, organist
f. omk. 1692 Växjö stad (Småland)
d. 11/5 1738 Växjö stad (Småland)
Småland
Gästgivare
f. Växjö stad (Småland)
d. 28/3 1725 Ör (Småland)
Småland
Trädgårdsmästare
f. nämnd 1686 ()
d. ()
f. 1682 (Småland)
d. 12/1 1762 Växjö stad (Småland)
Småland
Kyrkoherde, domprost, teologie lektor
f. omkr. 1635 Öjaby (Småland)
d. 18/3 1689 Karlshamn (Blekinge)
Småland
f. Växjö stad (Småland)
d. omkr. 1685 ()
Småland
Borgmästare i Växjö
f. (Småland)
d. omkr. 1652 Växjö (Småland)
Småland
f. ()
d. efter 1675 (Småland)

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Antavlorna för respektive person är numera låsta eftersom innehållet utgör arbetsmaterial och håller i vissa fall inte tillräckligt god nivå för att spridas till en bredare publik. Är du särskilt intresserad av någon person är du välkommen att kontakta mig.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.