[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND ÅKE LINDHOLM


Antavla för ana № 57

f. 30/11 1758 Gryta (Uppland)
d. 24/7 1823 Hjälsta (Uppland)
Uppland

Barn med

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.