[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND ÅKE LINDHOLM


Antavla för ana № 30

Bonde / Statardräng
f. 13/11 1801 Vittinge (Uppland)
d. 25/5 1859 Järlåsa (Uppland)
Uppland

Barn med
f. 9/7 1758 Vittinge (Uppland)
d. 21/1 1824 Vittinge (Uppland)
Uppland
f. 1736 ()
d. 27/1 1814 Vittinge (Uppland)
f. 10/12 1756 Altuna (Uppland)
d. 1/2 1834 Härnevi (Uppland)
Uppland
Bonde
f. 1731 (Uppland)
d. ()
Uppland

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.