[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND ÅKE LINDHOLM


Antavla för ana № 31

f. 1798 Järlåsa (Uppland)
d. 21/5 1886 Biskopskull (Uppland)
Uppland

Barn med
f. 18/8 1756 Alsike (Uppland)
d. 26/4 1823 Järlåsa (Uppland)
Uppland
Kronoskogvaktare
f. 18/7 1731 Nysätra (Uppland)
d. 1796 Nysätra (Uppland)
Uppland
Skovaktare
f. 1705 Nysätra (Uppland)
d. 4/5 1778 Nysätra (Uppland)
Uppland
f. 1705 Torstuna (Uppland)
d. 26/2 1781 Nysätra (Uppland)
Uppland
f. 1730 ()
d. 7/4 1772 Nysätra (Uppland)
f. 1761 Gryta (Uppland)
d. 9/7 1838 Järlåsa (Uppland)
Uppland

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.