[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND MAJVOR LINDHOLM F. STENS


Antavla för ana № 2

Sågverksfaktor
f. 22/11 1890 Ore (Dalarna)
d. 14/8 1975 Ore (Dalarna)
Dalarna

Barn med
Bonde i Näset
f. 21/10 1860 Ore (Dalarna)
d. 13/2 1929 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Näset
f. 1/2 1828 Ore (Dalarna)
d. 21/3 1917 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Näset
f. 18/4 1793 Ore (Dalarna)
d. 6/1 1875 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 5/2 1795 Ore (Dalarna)
d. 16/2 1876 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 18/1 1827 Ore (Dalarna)
d. 1909 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 12/5 1798 Ore (Dalarna)
d. 28/12 1883 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 18/8 1805 Ore (Dalarna)
d. 3/3 1838 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 23/10 1859 Ore (Dalarna)
d. 4/1 1947 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Näset
f. 21/1 1837 Ore (Dalarna)
d. 29/1 1909 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Näset
f. 24/6 1808 Ore (Dalarna)
d. 10/3 1857 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 19/2 1806 Ore (Dalarna)
d. Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 4/9 1840 Ore (Dalarna)
d. 27/2 1897 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Näset
f. 5/4 1796 Ore (Dalarna)
d. 22/3 1866 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 7/3 1799 Ore (Dalarna)
d. 29/11 1885 Ore (Dalarna)
Dalarna

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.