[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND MAJVOR LINDHOLM F. STENS


Antavla för ana № 4

Bonde i Näset
f. 21/10 1860 Ore (Dalarna)
d. 13/2 1929 Ore (Dalarna)
Dalarna

Barn med
Bonde i Näset
f. 1/2 1828 Ore (Dalarna)
d. 21/3 1917 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Näset
f. 18/4 1793 Ore (Dalarna)
d. 6/1 1875 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Näset
f. 1762 Ore (Dalarna)
d. 16/1 1827 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 1758 Ore (Dalarna)
d. 20/2 1827 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 5/2 1795 Ore (Dalarna)
d. 16/2 1876 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Näset
f. 1758 Ore (Dalarna)
d. 25/5 1814 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 1763 Ore (Dalarna)
d. 19/5 1803 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 18/1 1827 Ore (Dalarna)
d. 1909 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 12/5 1798 Ore (Dalarna)
d. 28/12 1883 Ore (Dalarna)
Dalarna
Masmästare
f. ?/9 1768 Ore (Dalarna)
d. 28/10 1840 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 12/5 1769 Ore (Dalarna)
d. 2/8 1843 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 18/8 1805 Ore (Dalarna)
d. 3/3 1838 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Näset
f. 3/1 1781 Ore (Dalarna)
d. 7/4 1805 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 3/6 1779 Ore (Dalarna)
d. Ore (Dalarna)
Dalarna

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.