[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND MAJVOR LINDHOLM F. STENS


Antavla för ana № 8

Bonde i Näset
f. 1/2 1828 Ore (Dalarna)
d. 21/3 1917 Ore (Dalarna)
Dalarna

Barn med
Bonde i Näset
f. 18/4 1793 Ore (Dalarna)
d. 6/1 1875 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Näset
f. 1762 Ore (Dalarna)
d. 16/1 1827 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 1758 Ore (Dalarna)
d. 20/2 1827 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 5/2 1795 Ore (Dalarna)
d. 16/2 1876 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Näset
f. 1758 Ore (Dalarna)
d. 25/5 1814 Ore (Dalarna)
Dalarna
Plåtsmedsmästare
f. 19/1 1728 Ore (Dalarna)
d. 7/11 1797 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 14/6 1729 Ore (Dalarna)
d. 2/8 1784 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 1763 Ore (Dalarna)
d. 19/5 1803 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. ()
d. 1815 Ore (Dalarna)
f. ()
d. 1796 Ore (Dalarna)

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.