[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND MAJVOR LINDHOLM F. STENS


Antavla för ana № 8

i
f. 1/2 1828 Ore (Dalarna)
d. 21/3 1917 Ore (Dalarna)
Dalarna

Barn med
i
f. 18/4 1793 Ore (Dalarna)
d. 6/1 1875 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 1762 Ore (Dalarna)
d. 16/1 1827 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 1758 Ore (Dalarna)
d. 20/2 1827 Ore (Dalarna)
Dalarna
i
f. 5/2 1795 Ore (Dalarna)
d. 16/2 1876 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 1758 Ore (Dalarna)
d. 1814 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 1728 Ore (Dalarna)
d. 1797 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 1729 Ore (Dalarna)
d. 1784 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 1763 Ore (Dalarna)
d. 1803 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. ()
d. 1815 Ore (Dalarna)
f. ()
d. 1796 Ore (Dalarna)

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.