[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND MAJVOR LINDHOLM F. STENS


Antavla för ana № 5

i
f. 1859 Ore (Dalarna)
d. Ore (Dalarna)
Dalarna

Barn med
i
f. 21/1 1837 Ore (Dalarna)
d. 29/1 1909 Ore (Dalarna)
Dalarna
i
f. 24/6 1808 Ore (Dalarna)
d. Ore (Dalarna)
Dalarna
i
f. 18/2 1781 Ore (Dalarna)
d. 15/4 1839 Ore (Dalarna)
Dalarna
i
f. 20/5 1778 Ore (Dalarna)
d. 3/2 1842 Ore (Dalarna)
Dalarna
i
f. ?/? 1806 Ore (Dalarna)
d. Ore (Dalarna)
Dalarna
i
f. 4/9 1840 Ore (Dalarna)
d. 27/2 1897 Ore (Dalarna)
Dalarna
i
f. 5/4 1796 Ore (Dalarna)
d. 22/3 1866 Ore (Dalarna)
Dalarna
i
f. 24/5 1752 Ore (Dalarna)
d. 1/3 1804 Ore (Dalarna)
Dalarna
i
f. 8/1 1757 Ore (Dalarna)
d. Ore (Dalarna)
Dalarna

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.