[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND MAJVOR LINDHOLM F. STENS


Antavla för ana № 81

f. 1741 Stora Kopparberg (Dalarna)
d. 17/8 1816 Ore (Dalarna)
Dalarna

Barn med
Gruvarbetare
f. 1698 ()
d. ()
f. 1693 ()
d. ?/10 1753 Ore (Dalarna)

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.