[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND MAJVOR LINDHOLM F. STENS


Antavla för ana № 21

f. 19/2 1806 Ore (Dalarna)
d. Ore (Dalarna)
Dalarna

Barn med
Bonde i Näset no 13
f. 12/1 1777 Ore (Dalarna)
d. 13/8 1831 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 14/9 1783 Ore (Dalarna)
d. 23/2 1835 Ore (Dalarna)
Dalarna

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.