[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND MAJVOR LINDHOLM F. STENS


Antavla för ana № 43

f. 14/9 1783 Ore (Dalarna)
d. 23/2 1835 Ore (Dalarna)
Dalarna

Barn med

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.