[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND MAJVOR LINDHOLM F. STENS


Antavla för ana № 3

f. 24/6 1892 Ore (Dalarna)
d. 26/10 1984 Ore (Dalarna)
Dalarna

Barn med
Skomakare
f. 1865 Ore (Dalarna)
d. 9/2 1943 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 5/10 1836 Ore (Dalarna)
d. 18/3 1910 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Sunnanhed
f. 20/5 1805 Ore (Dalarna)
d. 2/2 1868 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 7/11 1813 Ore (Dalarna)
d. 5/2 1895 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 29/9 1840 Ore (Dalarna)
d. ()
Dalarna
Bonde i Sunnanhed No 20
f. 25/5 1796 Ore (Dalarna)
d. 15/12 1874 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 25/2 1800 Ore (Dalarna)
d. 30/9 1883 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 19/3 1872 Ore (Dalarna)
d. 30/12 1952 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Östansjö
f. 18/9 1843 Ore (Dalarna)
d. 11/2 1920 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Östansjö
f. 7/6 1807 Ore (Dalarna)
d. 22/2 1884 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 25/8 1812 Ore (Dalarna)
d. 25/4 1893 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 25/3 1837 Ore (Dalarna)
d. 30/4 1921 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Sunnanhed
f. 16/5 1805 Ore (Dalarna)
d. 30/6 1867 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 1/11 1809 Ore (Dalarna)
d. 15/8 1884 Ore (Dalarna)
Dalarna

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.