[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND MAJVOR LINDHOLM F. STENS


Antavla för ana № 12

f. 5/10 1836 Ore (Dalarna)
d. 18/3 1910 Ore (Dalarna)
Dalarna

Barn med
Bonde i Sunnanhed
f. 20/5 1805 Ore (Dalarna)
d. 2/2 1868 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Sunnanhed
f. 2/12 1772 Ore (Dalarna)
d. 24/1 1853 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 4/3 1775 Ore (Dalarna)
d. 18/1 1857 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 7/11 1813 Ore (Dalarna)
d. 5/2 1895 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Sunnanhed
f. 29/5 1784 Ore (Dalarna)
d. 17/6 1852 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 6/12 1783 Ore (Dalarna)
d. 4/9 1849 Ore (Dalarna)
Dalarna

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.