[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND MAJVOR LINDHOLM F. STENS


Antavla för ana № 12

i
f. 5/10 1836 Ore (Dalarna)
d. 1910 Ore (Dalarna)
Dalarna

Barn med
i
f. 20/5 1805 Ore (Dalarna)
d. 1868 Ore (Dalarna)
Dalarna
i
f. 7/11 1813 Ore (Dalarna)
d. ()
Dalarna

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.