[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND MAJVOR LINDHOLM F. STENS


Antavla för ana № 7

f. 19/3 1872 Ore (Dalarna)
d. 30/12 1952 Ore (Dalarna)
Dalarna

Barn med
Bonde i Östansjö
f. 18/9 1843 Ore (Dalarna)
d. 11/2 1920 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Östansjö
f. 7/6 1807 Ore (Dalarna)
d. 22/2 1884 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Östansjö
f. 8/10 1753 Ore (Dalarna)
d. 22/6 1834 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 4/2 1761 Ore (Dalarna)
d. 22/3 1829 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 25/8 1812 Ore (Dalarna)
d. 25/4 1893 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Östansjö
f. 2/3 1789 Ore (Dalarna)
d. 4/8 1874 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 28/6 1792 Ore (Dalarna)
d. 26/4 1857 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 25/3 1837 Ore (Dalarna)
d. 30/4 1921 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Sunnanhed
f. 16/5 1805 Ore (Dalarna)
d. 30/6 1867 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Sunnanhed
f. 1/7 1771 Ore (Dalarna)
d. 12/6 1838 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 27/5 1772 Ore (Dalarna)
d. 21/4 1850 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 1/11 1809 Ore (Dalarna)
d. 15/8 1884 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Sunnanhed
f. 30/5 1778 Ore (Dalarna)
d. 21/8 1816 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 3/6 1779 Ore (Dalarna)
d. 3/9 1847 Ore (Dalarna)
Dalarna

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.