[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND MAJVOR LINDHOLM F. STENS


Antavla för ana № 14

i
f. 18/9 1843 Ore (Dalarna)
d. 11/2 1920 Ore (Dalarna)
Dalarna

Barn med
i
f. 7/6 1807 Ore ()
d. ()
i
f. 25/8 1812 Ore (Dalarna)
d. ()
Dalarna

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.