[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND MAJVOR LINDHOLM F. STENS


Antavla för ana № 14

Bonde i Östansjö
f. 18/9 1843 Ore (Dalarna)
d. 11/2 1920 Ore (Dalarna)
Dalarna

Barn med
Bonde i Östansjö
f. 7/6 1807 Ore (Dalarna)
d. 22/2 1884 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Östansjö
f. 8/10 1753 Ore (Dalarna)
d. 22/6 1834 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 4/2 1761 Ore (Dalarna)
d. 22/3 1829 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 25/8 1812 Ore (Dalarna)
d. 25/4 1893 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Östansjö
f. 2/3 1789 Ore (Dalarna)
d. 4/8 1874 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 28/6 1792 Ore (Dalarna)
d. 26/4 1857 Ore (Dalarna)
Dalarna

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.