[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND MAJVOR LINDHOLM F. STENS


Antavla för ana № 15

f. 25/3 1837 Ore (Dalarna)
d. 30/4 1921 Ore (Dalarna)
Dalarna

Barn med
Bonde i Sunnanhed
f. 16/5 1805 Ore (Dalarna)
d. 30/6 1867 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Sunnanhed
f. 1/7 1771 Ore (Dalarna)
d. 12/6 1838 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 27/5 1772 Ore (Dalarna)
d. 21/4 1850 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 1/11 1809 Ore (Dalarna)
d. 15/8 1884 Ore (Dalarna)
Dalarna
Bonde i Sunnanhed
f. 30/5 1778 Ore (Dalarna)
d. 21/8 1816 Ore (Dalarna)
Dalarna
f. 3/6 1779 Ore (Dalarna)
d. 3/9 1847 Ore (Dalarna)
Dalarna

Instruktion: Navigera i trädstrukturen genom att klicka på det namn som förgreningen ska utgå ifrån. Med ett klick på symbolen (i) öppnas i förekommande fall en ansedel med mer utförliga uppgifter om personen.

Notera: Kursiv text i antavlan markerar att de redovisade uppgifterna är hämtade från andrahandskällor. Graden av källornas pålitlighet varierar i dessa fall.