Vestigium

"[...] att följa dessa spår"

TILL LÄSAREN

Rödmossahistorier, så kallade vi farfar Bertils många berättelser om den lilla byn Rödmossa i de norduppländska skogarna. Det handlade både om vad han själv upplevt, men också sådant har hört från äldre människor. Kanske är det dessa historier från en svunnen tid som har väckt intresserat för att ta reda på mer om den egna historien?

Med berättelserna som utgångspunkt började jag i början av 2000-talet med det som kallas släktforskning. Kyrkböcker var det främsta materialet och mina fynd redovisades på en webbsida som så småningom växte i omfattning men rent tekniskt hade den många begränsningar.

Efter 10 år av relativt flitigt sökande i källorna trappade jag ned kraftigt till följd av nytt arbete, ny stad och så småningom också nya små familjemedlemmar. Under 2016 kom inspirationen till mig och en helrenovering av webbsidans tekniska fundament inleddes. Med den nya basen är strukturen bättre och i botten finns en databas med alla förfäder registrerade vilket ger nya möjligheter att redovisa innehållet på ett trevligt sätt.

Vad som återstår är det stora arbetet med att korrekturläsa alla ansedlar. Nästan alla innehåller språkliga fel och innehållet är dåligt strukturerat. De har fungerat som "levande dokument" och är i del flesta fall mer att betrakta som kladdlappar än färdiga redovisningar. Jag tror ändå att det finns ett värde för andra att kunna ta del av innehållet och därför låter jag allt ligga online i befintligt skick.

Den nya webbplatsen har utformats med ett antal huvudsakliga målsättningar, nämligen att:


av Björn Järhult © 2001-2017